Bliv sponsor

Hvorfor sponsorere Amager VK?

I kraft af at volleyball er en elegant sportsgren med mange tekniske og taktiske finesser, og en sport hvor evne til at fungere som team og at præstere som individ er afgørende, knytter der sig mange positive associationer til volleyballsporten, som også skaber positive associationer til en sponsor. Både eksternt og internt virksomheden.

Amager VK skaber både synlighed og engagement i forhold til sine sponsorer og sikrer, at sponsorer eksponeres eksternt såvel som blandt klubbens medlemmer og tilknyttede. Dermed sikrer Amager VK også, at de understøtter sponsorvirksomhedens aktivitet, hvilket i øvrigt gør et sponsorat fradragsberettiget.

Amager VK vil gerne sikre en gensidig lokal forankring i nærmiljøet på Amager og i København, men har national rækkevidde med sine elitehold og visse af sine ungdomshold, og klubben er inde i en meget dynamisk og god udvikling. Desuden bidrager man som sponsor til at skabe optimisme og fremdrift i det lokale miljø, hvor Amager VK spiller en rolle som sportsklub og samlingssted for unge og voksne.

Amager VK er som forening afhængig af eksterne midler for at kunne drive klubben for både bredde, ungdom og elite og for at sikre, at størrelsen af medlemskontingentet ikke skal afholde nogen fra at dyrke sporten. Sponsoraterne skal således sikre klubbens mulighed for stabil udvikling, der understøtter dens målsætninger. Langt hovedparten af aktiviteterne i klubben er baseret på frivillighed og indsats af ildsjæle og engagerede medlemmer.

Hvad går sponsorindtægter til?

Sponsorindtægter går primært til dækning af turneringsgebyrer, materialer i form af tøj, bolde m.v., trænerudgifter, spillerudgifter og transport til stævner og kampe.

Hvordan sponsorerer man?

Som sponsor har man flere muligheder for at engagere sig, afhængigt af økonomi, lyst og interesse. Dels kan man sponsorere via enkeltydelser, eller man kan sponsorere via Amager VK’s sponsorpakker, der desuden kan knyttes til konkrete hold.

Sponsorpakkerne er differentierede, så man kan vælge sit engagementsniveau. Kontakt venligst Amager VK’s sponsoransvarlige på sponsor@amagervolley.dk for spørsmål om sponsorater eller andre støtteformer.