Sund
Ernæring teamoplæg
Udvikling
Niveau 1

Klubben afholder årligt et temaoplæg vedrørende ernæring i idrætsperspektiv.

Deltageren og en af deltagerens foresatte skal være tilstede til temaoplægget.