Træning
Deltage til 20 ekstratræninger
Præsentation
Niveau 1

Deltageren skal deltage til i alt tyve torsdagstræninger (hedder p.t. "talenttræninger"). Talenttrænerchefen noterer tilstedeværelsen til dokumentation.