Elite
Fuldt fremmøde til 30 træninger i træk
Præsentation
Niveau 3

Deltageren skal uden afbræk deltage aktivt i 30 træninger i træk. Et hvert afbud (også inklusive sygdom eller anden uforskyldt årsag) nulstiller.

Trænere kan i særlige tilfælde arrangere en ekstratræning samme eller efterfølgende dag for at erstatte den træning der blev misligholdt.

Dokumenteres i en træningsdagbog (eksempelvis Athleeto).